Aktuální informace ze schůze 12. 12. 2012 OV s představiteli statutárního města Jihlavy

Dne 12. 12. 2012 proběhlo setkání předsedů osadních výborů a zástupců částí města s představitel statutárního města Jihlavy

Vybrané informace týkající se městské části Kosov:

Fond pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy

zůstatek z roku 2010                                                                                                                                                                           95.604,60 Kč

přiděleno na rok 2011                                                                                                                                                                         40.500,00 Kč

celkem na rok 2011                                                                                                                                                                           136.104,60 Kč

vyčerpáno za rok 2011                                                                                                                                                                         82.216,00 Kč

převod do roku 2012                                                                                                                                                                          53. 888,60 Kč

přiděleno na rok 2012                                                                                                                                                                         40.500,00 Kč

celkem na rok 2012                                                                                                                                                                             94.388,60 Kč

 

Přehled čerpání finančních prostředků z Fondu pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy od 1. 1. 2012 do 31. 11. 2012

Kosov čerpáno:                                   6.278,00 Kč

 

Počet obyvatel

k 31. 12. 2000                                           78

k 31. 11. 2012                                         122

rozdíl                                                      + 44

 

Seznam akcí realizovaných odborem správy realit v roce 2012

Kaple Kosov – osazení vitríny                                                             3.500,00 Kč

Boží muka (Haberská cesta) – restaurování památky                       67.000,00 Kč

Kamenný kříž (Haberská cesta) – restaurování památky                189.000,00 Kč

Kosov 9 – oprava elektroinstalace                                                      4.366,00 Kč

Kosov 9 – odstranění sprejového nápisu a nátěr fasády                    4.800,00 Kč

 

Opravy provedené odborem dopravy v roce 2012

oprava komunikací v Kosově                                                            28.000,00 Kč

oprava komunikace Patschmaticem                                                  67.500,00 Kč

 

Práce provedené odborem životního prostředí v roce 2012

kácení – celková probírka                                                                 61.016,00 Kč

kácení + ošetření stromů po vichřici                                                  53.729,00 Kč

ošetření stromů stromolezecky – Kosov – alej                                   12.978,00 Kč

Kosov – náves                                                                                     9.700,00 Kč

 

Plánované činnosti – dosadba stromů po probírce